Joodse genmutatie

BRCA-mutaties in Joodse families

In bepaalde bevolkingsgroepen komt een mutatie in het BRCA1- of BRCA2-gen vaker voor. Zoals in de Ahskenazi-Joodse bevolkingsgroep. Hier heeft 1 op de 40 mensen een BRCA1- of BRCA2-genmutatie. Wees daarom alert op de combinatie borstkanker in de familie én Joodse voorouders.