Familiebrieven

De eerste persoon uit een familie bij wie een genmutatie wordt gevonden, krijgt van de klinisch geneticus een familiebrief mee. Kopieën van deze brief kunnen aan de familie worden gegeven.

Met deze brief kun je laten weten dat je een genmutatie hebt, die je familieleden mogelijk ook hebben. Alle familieleden kunnen DNA-onderzoek laten doen. Dit is niet verplicht, dat mogen ze zelf beslissen. Om familieleden de mogelijkheid te geven om hier weloverwogen een besluit over te nemen, is het erg belangrijk dat zij de familiebrief krijgen.

Download de familiebrief voor eigen gebruik: