Wat is Check II?

Wat is CHEK2?

Elke vrouw in Nederland heeft een risico van ongeveer 13 procent om borstkanker te krijgen. De genafwijking (mutatie) CHEK2 speelt een rol bij het ontstaan van borstkanker. Deze genmutatie, die veel in Nederland voorkomt, geeft een verhoogd risico van 35 tot 55 procent op borstkanker. Het is niet te vergelijken met een BRCA1- of BRCA2- genmutatie.

Risico op kanker

Als een vrouw draagster is van de afwijking in het CHEK2-gen (c.1100delC), heeft zij een verhoogd risico op borstkanker van 35 tot 55 procent. Bij vrouwen zonder erfelijke of familiaire aanleg is dit percentage 14%. Voor mannen heeft een mutatie in het CHEK2-gen voor zover bekend geen gevolgen.

Controles

Vrouwen bij wie deze CHEK2-mutatie wordt gevonden en die nog geen borstkanker hebben gekregen, krijgen het advies om zich tussen hun 35ste en 60ste eens per jaar lichamelijk te laten onderzoeken door een borstkankerspecialist en jaarlijks een mammogram te laten maken.

Preventieve operatie

Aan vrouwen die deze CHEK2-mutatie hebben wordt in principe geen preventieve operatie geadviseerd. Wij adviseren je hierover in gesprek te gaan met je arts.

“Alle kinderen van zowel mannen als vrouwen met een afwijking in het CHEK2 gen, hebben 50 procent kans dat ze de afwijking ook hebben.”

Wil je meer weten over CHEK2? Lees hier meer informatie.

Lotgenotencontact In de besloten Facebookgroep BRCA en CHEK2  kun je vrouwen ontmoeten die een CHEK-mutatie hebben


 [DL1]link naar pdf oncogenfolder CHEK2